Spread the love
Tarım ve Orman Bakanlığı At Yarışları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Buna göre artık at sahiplerine de prim verilecek. Sahibi ölen at yarışlara ara vermeyecek. Yarışacak atların aksesuarları at sahibinin forma renkleriyle aynı olacak. 

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre, dereceye giren atların sahipleri de artık pirim alacak. At sahibinin vefat etmesi halinde mirasçıları tarafından mal varlığının belirlenmesi hususunda açılan tereke davasında ilgili kişinin üzerine kayıtlı olan atlara ilişkin mahkemece atanan tereke temsilcisinin, yetki belgesi ile tayin ettiği kişi adına koşmaya devam edecek.

İKRAMİYE ORANLARI
Koşularda dereceye giren Türkiye’de doğmuş atlar o koşu için konulan ikramiyelerin yüzde 100’ünü, doğduğu yıl içinde Türkiye’ye getirilen ve sonrasında ithal işlemleri tamamlanan atlar ise yüzde 75’ini alacaklar. Ancak doğduğu yıl içerisinde ithal edilen atlar, katıldıkları orta vadeli uluslararası koşularda o koşu için konulan ikramiyenin yüzde 100’ünü alacaklar. Türkiye safkan Arap ve İngiliz atı soy kütüğüne kayıtlı Türkiye’de doğmuş safkan Arap ve İngiliz atları ve Türkiye safkan Arap ve İngiliz atları soy kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklardan doğan ve aynı yıl içinde Türkiye’ye getirilen safkan Arap ve İngiliz atları da koştukları koşularda konulan ikramiyelerin yüzde 100’ünü alacaklar.

ÖZEL ANLAŞMA KOŞULLARI
Koşularda dereceye giren atların jokeylerinden; koşuyu, birinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin yüzde 10’unu, ikinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin yüzde 7’sini, üçüncü ve dördüncü bitiren atların jokeyleri ile eğer üzerine ikramiye konulmuşsa beşinci bitiren atın jokeyi, kazanılan ikramiyenin yüzde 5’ini, aprantiler ise aynı sırada bitiren jokeylerin aldığı primlerin yüzde 50’sini alacak. At sahipleri ile biniciler arasında bu konuda özel anlaşma varsa anlaşma hükümleri geçerli olacak. Ancak, anlaşma ile belirlenecek jokey prim oranı yüzde 5’ten az olmayacak.

YENİ KURALLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı “At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de yayınladı. Buna göre Plase, “en az 7 atın iştirak edeceği bir koşuda bir atın birinci veya ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahis” olarak tanımlandı. Devir durumunda, birinci, ikinci veya üçüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde, dağıtılacak tutar günlük resmi programda üzerine sıralı üçlü bahis oyunu konulan bir sonraki koşuya, kazançlının olmadığı koşunun günün yarış programının üzerine konulan son üçlü bahis olması durumunda ise dağıtılacak tutar, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk üçlü bahis oyununa devredecek. Yarış sezonunun son günü olarak ilan edilen bir yarış programının son üçlü bahis oyununda bu durumun gerçekleşmesi halinde ise kazananlar hissesi sırasız bilenler arasında paylaştırılacak. Sırasız bilen de yok ise kombinesinde o koşuda birinci ve ikinci gelen atları sırasıyla, yoksa sırasız bilenlere dağıtılacak. Bu kombinasyonlarda da bilen çıkmadığı takdirde koşuda birinci gelen atı bilenlere dağıtılacak.

]]>