Spread the love

TJK’nın resmi medya sitesinde duyuru olarak bildirdiği içeriğe göre 2018 yılı hakkında planlanacak olan çalışma takvimi belli oldu.

Türkiye Jokey Kulübü Derneği, Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi ile Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Islahı İktisadi İşletmesinin 2018 yılı Bütçeleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı, 14 Aralık günü yeterli çoğunluk sağlanamadığından gerçekleşmemiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Aralık 2017  Cumartesi günü saat 10:30’da İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Toplantı yeter sayısı tutanağının okunması ve açılış,
  2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
  3. Genel Kurul zabıtlarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
  4. Dernek ve İktisadi İşletmelerin 2018 yılı gelir ve gider bütçeleri ile yatırım bütçesinin okunması, görüşülmesi ve oylanması,
  5. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 20.07.2017 tarih ve 56845 sayılı yazısı gereğince Dernek Tüzüğünün 16/e maddesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi ve oylanması,
  6. Dilek ve öneriler,
  7. Kapanış.
]]>