Spread the love

Türkiye Jokey Kulübü Derneği, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 10.30’da İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda 102 Asli Üyenin katılımıyla gerçekleşti. Genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kadri Ekinci tarafından açıldı. Yapılan önerilerin oylanması sonucunda, Divan Başkanlığı’na Lütfullah Kayalar, Başkan Yardımcılığına N. Arek Kuyumciyan,  Kâtip Üyeliklere de Tekin Arslanca ve Tamer Koldaş seçildiler. Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Türkiye Jokey Kulübü Derneği 2016 yılı çalışma raporu ile bilanço ve 2016 yılı Gelir-Gider çizelgeleri ve bağlı cetvelleri üzerinde bir konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Denetçiler Kurulu 2016 Yılı Faaliyet Dönemi Raporu, Denetim Kurulu Başkanı Halil Durmuş tarafından okundu. Dernek ve İktisadi İşletmenin 2016 yılı çalışma dönemine ilişkin, Yönetim Kurulu’nun ibrası oya sunuldu ve oybirliği  ile kabul edildi. Türkiye Jokey Kulübü Derneği 2017 yılı Gelir ve Gider Bütçesi Yönetim Kurulu Genel Saymanı M. Ercan Emre tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda; Türkiye Jokey Kulübü Derneğinin  2017 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oybirliği ile kabul edildi. Tüzük Değişikliği ile birlikte ve müstakil bir tüzük kongresinde görüşülmek üzere tüzük kongresinin en geç 2017 Haziran ayı sonuna kadar yapılması oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Asli Üye Ali Rıza Ongun’un gönderdiği ve “Toplantılara ve aktivitelere sağlık problemleri nedeniyle katılamadığı, bu nedenle üyeliğinin devam ettirilmesine ilişkin dilekçesi” okundu. Ali Rıza Ongun’un birikmiş aidat borçlarını da yatırmış olduğu anlaşıldığından, Divan Başkanı tarafından var ise diğer eksikliklerinin de giderilmesi istenilerek Ali Rıza Ongun’un üyeliğinin devam ettirilmesinin uygun olacağı oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Balotaj seçimiyle ilgili olarak, Asli Üyelik başvuruları Yönetim Kurulunca reddedilen başvuru sahipleri hakkında oylama yapılması bölümüne geçildi. Oylamaya katılan üye sayısının 101 olduğu, oy sandığından da 101 oy zarfı çıktığı, bu duruma göre 60 oy alan adayın asli üyeliğe kabul edilmiş olacağı Divan Başkanı tarafından açıklandı.     Yapılan tasnif sonucunda; Kadir Keçelioğlu, Adem Erdölek, Armağan Turhan, Zekeriya Ahsen Kurum ve Duygu Fatura Türkiye Jokey Kulübü’nün yeni Asli Üyeleri seçildiler.]]>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir